Kinderpsychologie Praktijk Helmond

Welkom op de website van kinderpsychologiepraktijk Helmond. Alle ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt. Vaak gaat dat vanzelf, maar niet altijd. Dan kan kinderpsychologiepraktijk Helmond uitkomst bieden om de balans te herstellen. Uitgangspunt daarbij is zorgzame aandacht en respect voor het kind.

Kinderpsychologiepraktijk Helmond biedt:

Psychologisch onderzoek zoals IQ-, persoonlijkheids- en neuropsychologische tests.

Ouderbegeleiding en behandeling/begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Pedagogisch advies aan betrokkenen, zoals ouders en school.

Over Kinderpsychologie Praktijk Helmond:

De praktijk is van GZ –psycholoog Kind & Jeugd drs. Mireille Eerden (1971). Reeds jaren is zij werkzaam in de jeugdhulpverlening, en sinds 2008 werkzaam bij een GGZ instelling voor kind en jeugd. Zij heeft ruime ervaring opgedaan met uiteenlopende problematiek bij kinderen/jongeren van 0-18 jaar, o.a. bij gezinsvoogdij. Er is een registratie in het BIG register onder nummer: 59917836225. Visie: Als een kind zich niet optimaal ontwikkelt, is het belangrijk de sterke kanten te blijven zien en het kind opnieuw in zijn of haar kracht te zetten. De wisselwerking met de omgeving is van groot belang. Ieder kind is tenslotte deel van een groter geheel. Ouders zullen daarom altijd uitgenodigd worden actief betrokken te zijn bij de behandeling. Respect voor het kind en náást het kind gaan staan, is vanzelfsprekend voor mij. Ik leg het accent op oplossingen, niet op problemen (oplossingsgericht werken).

drs. Mireille Eerden

GZ –psycholoog Kind & Jeugd

Openingstijden

DINSDAGOCHTEND

VAN 9:00 - 12:30

PRAKTIJKADRES

Vlierbes 1 | 5708 DV | Stiphout

DONDERDAG

VAN 9:00 - 18:30

PRAKTIJKADRES

Vlierbes 1 | 5708 DV | Stiphout

VRIJDAG

VAN 8:30 - 17:00

PRAKTIJKADRES

Vlierbes 1 | 5708 DV | Stiphout