INFO JONGEREN

Waarom naar een psycholoog?

Meestal kom je bij een psycholoog als het niet goed met je gaat. Je bent misschien angstig (i.p.v.bang), moe, maakt ruzie of je voelt je erg alleen. Het kan ook zo zijn dat je iets naars hebt meegemaakt, bijvoorbeeld je wordt gepest of je hebt een trauma meegemaakt. Vaak ga je eerst naar de huisarts om jouw problemen te bespreken. Soms helpt de huisarts (of een ondersteuner GGZ) jou verder. Maar als de problemen wat groter zijn dan verwijst de huisarts je door naar een psycholoog. Dat doet hij als hij denkt dat een psycholoog jou beter kan helpen.

Wat doet een psycholoog

Gelukkig is een psycholoog minder eng dan je denkt. Een psycholoog is geen dokter dus een lichamelijk onderzoek wordt niet gedaan. Dat scheelt al weer. Je bent ook niet de enige die in zijn leven een poos naar de psycholoog gaat. Veel mensen doen dat in hun leven wel een keer. Het is ook vaak fijner dan je vooraf denkt. Een psycholoog is namelijk gewend met (jou) kinderen/jongeren te praten. In een kennismakingsgesprek praten we over waar je je zorgen over maakt en wat je graag zou willen dat er verandert in je leven. Soms praat ik eerst met je ouders, soms kom je meteen het eerste gesprek mee met je ouders. Op het einde van dit gesprek maken we een plan; over hoe ik je  ga helpen. Een kinderpsycholoog kijkt wat jou kan helpen en vooral naar wat jij wil. De mensen waar je bij woont spelen een belangrijke rol in je leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat ze betrokken zijn bij het maken van het behandelplan. Ook als je ouder(s) niet meer bij elkaar zijn. Een psycholoog is verder iemand waar je in vertrouwen tegen praat. Dus als er dingen zijn die je aan niemand durft te vertellen, dan kun je dat aan een psycholoog vertellen. Die mag dat namelijk niet aan anderen vertellen als jij dat niet wil.

Onderzoek
Ondanks dat je vaak zelf heel goed snapt hoe het bij jou werkt, lukt het soms niet helemaal om je probleem goed in kaart te brengen. In overleg kunnen we dan besluiten een psychologisch onderzoek af te nemen. Tijdens zo’n onderzoek wordt er gekeken naar je sterke kanten en naar moeilijkheden. In een vervolggesprek bespreken we de resultaten. De uitkomsten van het psychologisch onderzoek geven niet alleen aan wat er aan de hand is, maar ook hoe je het beste hiermee om kunt gaan.

Behandeling
Wanneer gestart wordt met de behandeling of therapie stellen we samen, en in overleg met je ouders behandeldoel(en) vast. Want iedereen wil weten waar we naar toe werken. In gesprekken met de psycholoog wordt gericht aan de behandeldoelen gewerkt. De praktijk streeft naar kortdurende oplossingsgerichte behandeling. Er wordt gewerkt vanuit verschillende methoden, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en speltherapie. Tijdens de behandeling houden we goed in de gaten hoe het met je gaat, en of de gekozen behandeling prettig en helpend voor je is.

Toestemming en geheimhouding
Als je vijftien jaar of jonger bent, is het voor een psycholoog verplicht om aan allebei je ouders toestemming te vragen voor de hulp die je krijgt. Als (één van) je ouders geen toestemming geeft, kunnen we je niet goed verder helpen. Kinderen vanaf zestien jaar mogen zichzelf aanmelden. Je mag dan zelf beslissen in hoeverre je ouders betrokken worden bij de hulpverlening. Soms is belangrijk dat je school, of andere betrokken hulpverleners weten wat er aan de hand is. Samen denken we na hoe de informatie aan anderen te geven.