Werkwijze

De werkwijze van Kinderpsychologie Praktijk Helmond is altijd afgestemd op uw specifieke vraag. Ik bied uitsluitend maatwerk. Gestart wordt met een intake gesprek om uw vraag te verhelderen. Wederzijdse verwachtingen worden besproken, evenals het behandelaanbod en geschatte tijdsduur. Aansluitend maak ik een plan van aanpak, waarin staat wat de praktijk u gaat bieden en op welke wijze: de werkvormen, het aantal sessies en de uitvoerende professional(s)- want zo nodig kan ik collega -experts uit mijn netwerk inschakelen.

Psychologisch onderzoek en behandeling:

Kinderpsychologiepraktijk Helmond biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. U kunt met uiteenlopende problemen bij mij terecht, zoals met:

 • Problemen op sociaal-emotioneel gebied, zoals angst en somberheid/ depressieve gevoelens, verstoorde rouw of trauma;
 • Problemen op gedragsmatig gebied: driftaanvallen, hyperactief gedrag;
 • Problemen op leergebied: bij vermoedens van dyslectie of hoogbegaafdheid, onderpresteren, aandacht- en concentratieproblemen;
 • Problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeeld, identiteit;
 • Opvoedkundige problemen: pedagogische onmacht, slecht luisteren;
 • Diverse problemen zoals tics, zindelijkheidsproblematiek, aanpassingsproblemen na bijvoorbeeld echtscheiding of verhuizing.
 • Sociale problemen, zoals gepest worden, geen vriendjes hebben, te grote verlegenheid;
 • Specifieke problemen, zoals slaap- en eetproblemen, tics, onzindelijkheid;
 • Psycho-somatische klachten, zoals buik- en hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak;
 • Opvoedingsproblemen, zoals pedagogische onmacht;
 • Ontwikkelingsproblemen: zoals niet passend gedrag bij de leeftijd, onvoldoende contact maken, sociaal onhandig of te jong gedrag.


Bij Kinderpsychologie Praktijk Helmond kunt u terecht voor:

De voornaamste therapievormen zijn: cognitieve gedragstherapie, spel therapeutische interventies en EMDR (traumabehandeling). Ouderbegeleiding wordt eveneens aangeboden; waarin bijvoorbeeld handvatten in de opvoeding gegeven kunnen worden.

Dikwijls wordt gestart met een psychologisch onderzoek, zodat de problemen goed in kaart zijn gebracht en gericht behandeld kan gaan worden.

De werkwijze is transparant, ‘op maat’ en in overleg, vanuit een integere en betrokken benadering.